dzisiaj jest: 23 maja 2019. imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
wersja polska
100 lecie OSP Tokary

Jubileusz 100 – lecia OSP Tokary 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach zwana ówcześnie Strażą Ogniową powstaław 1916 r.

OSP Tokary obchodziła w dniu 29 maja 2016 r. jubileusz 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, nadania sztandaru oraz nadania jednostce Złotego Znaku Związku OSP RP.

Gospodarzami uroczystości byli: Wójt Gminy i jednocześnie Prezes ZG ZOSP RP
w Korczewie – Sławomir Wasilczuk oraz Naczelnik OSP Tokary Zbigniew Sawuła i Prezes OSP Tokary Janusz Śnitko.

W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Andrzej Daniluk, Wiceprezes ZOW ZOSP RP Stefan Todorski, Prezes ZOP ZOSP RP Mirosław Bieniek, Komendant Miejski PSP st. bryg. Andrzej Celiński, zaproszeni goście, odznaczeni strażacy, kompania honorowa OSP gm. Korczew, poczty sztandarowe zaproszonych jednostek OSP, mieszkańcy gminy Korczew.  

Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta w intencji strażaków, sprawowana przez księdza Jerzego Paczuskiego- Proboszcza Parafii w Ruskowie i księdza Antoniego Klukowskiego- Administratora Parafii w Knychówku.

Po mszy Gospodarze powitali wszystkich obecnych i rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego odbyło się złożenie meldunku Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP Stefanowi Todorskiemu, przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odczytanie rysu historycznego OSP Tokary.

Odczytanie Aktu nadania sztandaru zostało połączone z wbiciem gwoździ w drzewiec przez fundatorów i zaproszonych gości oraz poświęceniem dla OSP Tokary. Następnie przekazano sztandar i dokonano jego prezentacji (sztandar ufundowany przez społeczeństwo jako symbol uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie).

Dalszym etapem uroczystości było wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  druhowie z OSP Tokary oraz innych jednostek OSP z terenu gminy Korczew odznaczeni zostali Złotym Znakiem Związku  OSP RP, Medalem  Honorowym  im.  Bolesława Chomicza, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Wzorowy Strażak i Odznaką " Za wysługę … lat".

Marszałek Województwa Mazowieckiego, P. Janina Ewa Orzełowska odznaczyła Medalem Pamiątkowym PRO MAZOVIA P. Andrzeja Jana Kryszczuka za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego

Końcowym etapem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości