dzisiaj jest: 16 lipca 2019. imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
wersja polska
Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Korczew z udziałem dofinansowania z zewnątrz
azbest

 

drzewa
OSA

 
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2017 roku


============================================================================

============================================================================

==============================================================================

=============================================================================

===========================================================================================================================================================
 
dotacja na ogród

=============================================================================

==============================================================================
dotacja na azbest- etap II

==============================================================================
dotacja na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

==============================================================================
dotacja na usuwanie azbestu

==============================================================================
dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP

==============================================================================
zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczeglacin

============================================================================

dotacja na ubrania

=============================================================================
dotacja na azbest+

==============================================================================
dotacja na agregat

=============================================================================
Zielona impreza w Korczewie
Operacja pn.

„Zielona impreza w Korczewie”,

 której celem jest promocja regionu zarówno wśród turystów jak również zwiększenie świadomości społecznej polegającej na docenieniu przez mieszkańców potencjału jaki daje położenie nad rzeką Bug

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

=======================================================================


Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych, gm. Korczew”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

„Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych, gm. Korczew” 

mająca na celu aktywizację i integrację lokalnej wspólnoty oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Czaple Górne

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

=============================================================================
Wirtualne panoramyEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn.

Wirtualne panoramy gminy Korczew” 

mająca na celu promocję atrakcyjności turystycznej gminy Korczew

poprzez stworzenie wirtualnego spaceru

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


=============================================================================

 
świetlica DrażniewEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm. Korczew” 

mająca na celu umożliwienie mieszkańcom wsi Drażniew uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz zaspokojenie potrzeb społecznych, w tym edukacyjnych

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


=======================================================================

świetlica Nowy Bartków

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Bartkowie, gm. Korczew” 

mająca na celu umożliwienie mieszkańcom wsi Nowy Bartków uczestnictwa w wydarzeniach społeczno – kulturalnych współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


 ===========================================================================

Inwestycje zrealizowane w 2014 roku
  Inwestycje zrealizowane w 2014 roku
Inwestycje zrealizowane w 2013 roku
  Inwestycje zrealizowane w 2013 roku
Inwestycje zrealizowane w 2012 roku
  Inwestycje zrealizowane w 2012 roku
Inwestycje zrealizowane w 2011 roku
  Inwestycje zrealizowane w 2011 roku
inwestycje zrealizowane w 2010 roku
  inwestycje zrealizowane w 2010 roku
inwestycje zrealizowane w 2009 roku
  inwestycje zrealizowane w 2009 roku
Inwestycje zrealizowane w 2008 roku
  inwestycje zrealizowane w 2008 roku
inwestycje zrealizowane w 2007 roku
  inwestycje zrealizowane w 2007 roku