dzisiaj jest: 19 czerwca 2019. imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
wersja polska
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
I N F O R M A C J A o znajdujących się na terenie gminy Korczew zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 Na podstawie art.3 ust.2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 250 z póź.zm) Urząd Gminy  Korczew informuje mieszkańców o znajdujących się na terenie gminy Korczew zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo adres i imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny:

a) Związek Komunalny „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach ul. Ekologiczna 5, 08- 200 Łosice

 - w ostatni wtorek i środę miesiąca zgodnie z harmonogramem – wystawka przed posesję,

 b) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korczewie  

 ul. Ks. St. Brzóski 20a , 08-108 Korczew 

 od poniedziałki do piątku w godzinach 7.00 – 11.00

Informujemy ponadto, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 1688 ):

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

4. Dystrybutor, dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest ego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony.