dzisiaj jest: 23 maja 2019. imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
wersja polska
struktura organizacyjna

WÓJT GMINY
 

mgr inż. SŁAWOMIR WASILCZUK
 
 
SEKRETARZ GMINY -  prowadząca  sprawy oświaty, kadr, USC

 Elżbieta Głozak

pokój nr 4
tel. 25 6312022 wew. 11
REFERAT FINANSOWY
SKARBNIK GMINY

kierownik referatu

Marzanna Kałan 
pokój nr 8
tel.25 6312023 wew.18

stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Inspektor
Zdzisława Śnitko
 
pokój nr 8
tel. 25 6312023 wew. 19
 
Inspektor
Bożena Wyczółkowska
pokój nr 8
tel. 25 6312023 wew. 19

stanowisko pracy d/s naliczania i rozliczeń płac

Inspektor
 
Jolanta Szpura
pokój nr 7
tel. 25 6312023 wew. 21

stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

 Inspektor 
 
Wiesława Rutkowska 
pokój nr 7
tel. 25 6312023 wew. 21

stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Inspektor
 
Ewa Wójciuk
pokój nr 7
tel. 25 6312023 wew. 21
 
STANOWISKA PRACY

stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów   osobistych, spraw wojskowych, oc i bhp

Inspektor
Ewa Domańska
pokój nr 9

tel. 25 6312022 wew. 20

stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

 Referent
Agnieszka Grabarska
 pokój nr 6
tel. 25 6312078 lub 25 6312022 wew. 16

stanowisko pracy d/s rolnych  i ochrony środowiska

Inspektor

Jolanta Wakulińska

pokój nr 6

tel. 25 6312078 lub 25 6312022 wew. 16

stanowisko d/s obsługi Rady Gminy, komisji, archiwum, spraw organizacyjnych i informatycznych

 Inspektor
Elwira Kwaśniewska
pokój nr 9 
tel. 25 6312022 wew. 20

 stanowisko pracy d/s  funduszy unijnych i spraw administracyjnych

Inspektor-Z-ca Kierownika USC

Dorota Szaban
pokój nr 6
tel. 25 6312078 lub 25 6312022 wew.16

stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej, promocji gminy i gospodarki odpadami

Referent

Piotr Kościesza

pokój nr 6
tel. 25 6312078 lub 25 6312022 wew. 16
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK USC
 
Sławomir Wasilczuk- Wójt Gminy
 

 
 


ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC
 Dorota Szaban

   SEKRETARZ GMINY

prowadząca     sprawy USC                  

Elżbieta Głozak
pokój Nr 4
tel. 256312022 w. 11