dzisiaj jest: 19 kwietnia 2019. imieniny: Adolf, Leon, Tymon
wersja polska
Aktualności
INFORMACJA O POMOCY FINANSOWEJ DLA ROLNIKÓW
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej producenci rolni mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie:

• od dnia 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. w zakresie poniesionych szkód w wysokości co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Stawka pomocy w przypadku szkód tej wysokości wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw  (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty.

• od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. w zakresie poniesionych szkód w wysokości co najmniej 30 % i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Stawka pomocy w przypadku szkód tej wysokości wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.

WZÓR WNIOSKU w formacie .pdf

WZÓR WNIOSKU w formacie .xlsx

« powrót