dzisiaj jest: 19 października 2018. imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
wersja polska
Aktualności
„Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew”
 


Na podstawie podpisanej w dniu 13 stycznia 2017 roku umowy o dofinansowanie

GMINA KORCZEW

realizuje projekt pod nazwą:

Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew”

 

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Całkowita wartość projektu: 1 119 040,01 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 525 948,80 zł.

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa efektywności systemu reagowania
i ratownictwa oraz minimalizowanie skutków katastrof naturalnych na terenie Gminy Korczew, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe oraz dodatkowego i specjalistycznego sprzętu dla OSP Korczew.

Cele szczegółowe projektu:

· poprawa wyposażenia OSP – poprzez doposażenie w jeden nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprzęty specjalistyczne.

· unowocześnienie taboru wozów bojowych OSP – poprzez doposażenie w jeden nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, oraz dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprzęty specjalistyczne.

· dbałość o stan środowiska przyrodniczego – poprawa stanu środowiska naturalnego - poprzez szybsze i skuteczniejsze działania minimalizujące skutki klęsk żywiołowych.

· poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zwiększenie efektywności akcji ratowniczych prowadzonych przez OSP w Korczewie, poprzez doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczy.

· poprawa warunków pracy strażaków poprzez dostosowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego do istniejących wymagań (jeden nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, zamontowanym na stałe oraz dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i sprzęty specjalistyczne).

· poprawa bezpieczeństwa strażaków poprzez doposażenie jednostki w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt (prowadzenie akcji ratowniczych stanie się prostsze i bezpieczniejsze dla samych strażaków).

Głównym przedmiotem projektu jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem zamontowanym na stałe. Będzie on: wyposażony w podwozie z napędem 4x4, kategorii pojazdu samochodowego II (uterenowiony), o silniku wysokoprężnym o mocy min. 270 KM oraz zbiornikiem na wodę o pojemności min. 2,5 m3.    

 

Projekt swym zakresem obejmuje również zakup specjalistycznego sprzętu:

- ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe:  pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy

- z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

- dla specjalistycznych grup ratownictwa wodnego

- dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego

- dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych

- dla specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego Celem projektu jest poprawa efektywności systemu reagowania i ratownictwa oraz minimalizowanie skutków katastrof naturalnych na terenie Gminy Korczew, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe oraz dodatkowego i specjalistycznego sprzętu dla OSP w Korczewie. Pozostałe cele to: poprawa wyposażenia OSP, unowocześnienie taboru wozów bojowych, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa warunków pracy strażaków i ich bezpieczeństwa.

 

 zakup samochodu strazackiego1.docx
« powrót