dzisiaj jest: 22 lutego 2019. imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
wersja polska

  ...więcej
2019-02-21 14:09:04


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ W RUCHU
Urząd Gminy Korczew informuje, że  od dnia 18.02.2019 r. zostaną rozpoczęte prace polegające na realizacji zadania "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew- etap I".W związku z   ...więcej
2019-02-15 09:38:54


e-dowód
  ...więcej
2019-02-14 09:47:31


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DOTYCZĄCE GAZYFIKACJI
Z A P R O S Z E N I EWÓJT GMINY KORCZEW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW WSI KORCZEW NA SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 LUTEGO 2019 R. /NIEDZIELA/ O GODZ. 18.00W REMIZIE OSP W KORCZEWIE.NA SPOTKANIU ZOSTANĄ OMÓWIONE SPRAWY DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O WARUNK  ...więcej
2019-02-08 15:13:42


INFORMACJA DOTYCZĄCA KARTY DUŻEJ RODZINY
Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci- bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W   ...więcej
2019-02-08 12:18:01


OGŁOSZENIE    OGŁOSZENIE   Urząd Gminy w Korczewie informuje o możliwości odbioru i utylizacji eternitu w 2019 roku z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Naszej Gminy.Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie po  ...więcej
2019-02-07 11:45:52


Z A P R O S Z E N I E  Wójt Gminy Korczew zaprasza Panie z gminy Korczew na Gminny Dzień Kobiet dnia 3 marca 2019 r. (niedziela) - Miejsce – Świetlica Korczew ul. Norwida. Rozpoczęcie godz. 17.00 – zakończeni  ...więcej
2019-01-30 14:13:42


Nowy Płatnik – nie czekaj Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już te  ...więcej
2019-01-29 08:56:47


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z trwającym okresem zimowym
Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami), w razie czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagroże  ...więcej
2019-01-17 15:25:25


KALENDARIUM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2019
  ...więcej
2019-01-17 13:58:13

Pokazano 1 - 10 z 111
następne