dzisiaj jest: 23 maja 2019. imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
wersja polska

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI
OGŁOSZENIE W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych informuje się, że została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.  W związku z powyż  ...więcej
2019-05-16 13:27:26


INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW
INFORMACJA Od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym stawki za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywały od tego  ...więcej
2019-05-15 11:17:21


Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korczew
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korczew Wójt Gminy Korczew informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Korczew na lata 2019-2032” o  ...więcej
2019-05-14 08:53:47


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA AWARII KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Korczew informuje, że wszelkie awarie kolektorów słonecznych od dnia 7 listopada 2018 r. usuwane są na koszt użytkowników urządzeń. Awarie instalacji solarnych można zgłaszać do firmy posiadającej stosowne upr  ...więcej
2019-04-29 12:39:13


WYWIEŚ FLAGĘ
  ...więcej
2019-04-25 12:54:53


Harmonogram wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2019 roku
  ...więcej
2019-04-23 13:15:58


WARSZTATY KULINARNE
Gmina Korczew w ramach projektu pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Korczew” zaprasza na bezpłatny warsztat kulinarny prowadzony przez wykwalifikowaną instruktorkę. Temat przewodni warsztatu: „Świąteczne dania   ...więcej
2019-04-04 09:07:29


PRZERWA W DOSTAWIE WODY
  ...więcej
2019-03-27 08:13:10


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH WYBORCZYCH- WYBORY SOŁTYSÓW
  Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2019 Z dnia 06.03.2019 roku.   HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH WYBORCZYCH – WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ na terenie Gminy Korczew – 2019 rok   Lp.   ...więcej
2019-03-13 14:38:50


zaproszenie na piknik wojskowy
  ...więcej
2019-03-06 11:07:15

Pokazano 1 - 10 z 124
następne